Werken

Werken · 22. december 2019
Vooruitgang is moeilijk te monitoren als je er elke dag met je neus bovenop staat. Het is als met je kinderen die je naar eer en geweten probeert op te voeden. Je doet je best, maar bent de helft van de tijd te moe om het goed te doen of trots te zijn op je eigen handelen. De kunst is toch de vooruitgang te blijven herkennen. De kleine overwinningen. Zelfs in de casussen van de tropenarts met een suboptimale afloop...

Werken · 25. december 2018
Voor je het weet ben je zo geïntegreerd dat je niet meer aan bloggen toekomt... In de decembermaand nemen we de gelegenheid om terug te blikken op de kleine duurzame veranderingen die in 2018 zijn bewerkstelligd.

Werken · 13. juli 2018
Het was een hele heisa: het ziekenhuis afgebrand, en wat nu? Daar waren we allemaal niet voor opgeleid... Toch proberen we er het beste van te maken.

Werken · 17. april 2018
Het eerste blogje over ons werk in Malawi zou moeten gaan over kennis maken, je plek vinden en een beschrijving van het ziekenhuis. Maar soms lopen dingen anders. We kwamen in een situatie terecht waarin het ziekenhuis in brand vloog en er heel veel verloren ging. Het positieve aan dit alles was misschien dat we nu weten dat we nog best veel hadden om mee te werken, maar dat we zelfs met nog minder in staat zijn om de mensen in Mangochi continuïteit van zorg te bieden...